Radering & RecyclingVi anpassar oss efter kundens önskemål och behov vid radering / destruering av utrustning.
Allt efter kostnad och säkerhetsbehov.

Vid upphämtning eller inlämning överlämnas en underskriven uppdragsbeskrivning & sekretessförbindelse.
Våra medarbetare bär alltid synlig fotolegitimation med namn & företagets logotyp.
Vi utfärdar alltid certifikat som skickas till kunden efter radering / destruering av produkten.


Processen klassificeras i fyra nivåer:
(Vi erbjuder givetvis andra typer av överskrivningsalgoritmer, men rekommenderar dessa)

Nivå 1 (1-pass Brittish HMG IS5 överskrivning)


Diskens samtliga områden skrivs över med ny data
Bra nivå för sekretessbelagt material


Nivå 2 (Secure Erase DOD 5220.22-M)


Diskens samtliga områden skrivs över med ny data enligt militär-standard
(Department Of Defense 5220.22-M)
Mycket bra nivå för sekretessbelagt material


Nivå 3 (Degauss)


Disken utsätts för en stark elektromagnetisk strålning
Detta gör även disken obrukbar för framtiden
Mycket bra nivå för sekretessbelagt material


Nivå 4 (Secure erase eller Degauss + Destruktion)


Disken utsätts för en stark elektromagnetisk strålning
Detta gör även disken obrukbar för framtiden
Efter behandlingen så monteras disken isär och skivorna destrueras.
Extremt bra nivå för sekretessbelagt material


Mobila enheter & telefoner


Vi hanterar nu även säker radering av mobiltelefoner, surfplattor och andra mobila enheter.
Data från dessa enheter tas bort med teknik som godkänts av bl.a. försvarsmakten, Department of defens samt NATO.

Vi kan använda denna metod på t.ex: iPhone, iPad, iPod, Android, Symbian, Windows Mobile, Blackberry med flera.
Även defekta enheter eller äldre mobiltelefoner med mycket god säkerhetsnivå.