Tjänster

Ett axplock av våra tjänster


• Projektledning
• Totalentreprenad
• Processoptimering
• Risk & Sårbarhetsanalys
• Integration
• Förstudier
• Inköpsoptimering
• Lifecycle management
• Säkerhetsradering & destruering
• Återvinning av IT utrustning


Kontakta oss gärna för att diskutera hur ett samarbete mellan oss och er skulle kunna se ut!
Vi lämnar offerter med kort varsel om så önskas!
Maila oss så mycket uppgifter som möjligt, så kontaktar vi Er för ett personligt besök!

De flesta av våra nuvarande kunder har vi fått genom personliga rekommendationer.
Vi har utmärkta referenser från nöjda kunder som kan rekommendera oss för framtida uppdrag.